Broj velikih nesreća/iznenadnih događaja/izbjegnutih nesreća prema uzroku nesreće