Za sve dodatne upite možete se obratiti na: Industrija HD.

Podaci se mijenjaju ovisno o stupnju prijave i verifikacije. Za više informacija obratite se na rpot@mingor.hr