Prijavljene velike nesreće

Velike nesreće koje su prijavljene od obveznika u periodu 2009. – 2011. g., te su kao takve sukladno prijavi unesene u bazu OPVN.


1. DINA - Petrokemija d.d.
2. Janaf d.d.
3. INA - Industrija nafte d.d.
4. Zvijezda d.d.