Broj velikih nesreća/iznenadnih događaja/izbjegnutih nesreća prema administrativnom položaju sukladno Uredbi