Upute

  1. UREDBA O SPRJEČAVANJU VELIKIH NESREĆA KOJE UKLJUČUJU OPASNE TVARI
  2. PRAVILNIK O REGISTRU POSTROJENJA U KOJIMA SU PRISUTNE OPASNE TVARI I O OČEVIDNIKU PRIJAVLJENIH VELIKIH NESREĆA
  3. Priručnik za obveznike unosa podataka (ODP)
  4. Popis oznaka opasnosti prema kategorijama
  5. Upute za unos podataka u Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (OPVN)