Broj velikih nesreća/iznenadnog događaja/izbjegnutih nesreća prema administrativnom položaju sukladno Uredbi