Izgubljena lozinka

Ukoliko ste imali otvoren korisnički račun, možete zatražiti novu lozinku. Upišite OIB tvrtke i korisničko ime koje Vam je dodijeljeno i nova lozinka će biti poslana na registriranu e-mail adresu.